TR | EN

PROJE


HAKKINDA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Sorgun Belediyesi tarafından tasarlanıp hayata geçirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Atık Su Arıtma Tesisi Projesi ile Sorgun su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendiriyor ve Sorgun halkına temiz bir gelecek sağlıyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen projeyle kurulacak olan atık su arıtma tesisi, şehir merkezine yaklaşık 7 km uzaklıkta bulunan Eğriöz Deresi’nin yakınına inşa edilecektir.

Sorgun Atık Su Arıtma Tesisi, kirli suların temizlenmesine olanak vererek insan sağlığı ve tarım alanlarını sulama başta olmak üzere bölge halkını, çiftçileri ve ekolojik sistemi olumlu yönde etkileyecektir. Bu önemli yatırım sayesinde, hem Sorgun halkının ve gelecek nesillerin sağlığının hem de Sorgun’un verimli topraklarının korunmasına önemli katkılar sağlanacaktır.

Proje kapsamında, Atık Su Arıtma Tesisi yapım çalışmaları ile eş zamanlı olarak Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğüne teknik destek sağlanarak kapasite güçlendirme çalışmaları yürütülecek ve Sorgun halkına yönelik farkındalık arttırma etkinlikleri düzenlenecektir.

Proje iki sözleşmenin yürütülmesi ile hayata geçirilecektir: Teknik Destek ve Kontrolörlük Hizmet Sözleşmesi kapsamında, aşağıdaki iki bileşen altında çalışmalar gerçekleştirilecektir:

Bileşen A: Sorgun Belediyesi/Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ve Proje Uygulama Birimi (PUB) için Teknik Destek ve Kapasite Güçlendirme Programı

Bileşen B: Sorgun Atık Su Arıtma Tesisi Projesi yapımı için inşaat kontrolörlüğü

Yapım Sözleşmesi kapsamında ise Sorgun Atık Su Arıtma Tesisinin ve kolektörlerin yapım işi gerçekleştirilecektir. Sorgun Atık Su Arıtma Tesisi Projesi sayesinde toplama sistemiyle gelen atık sular arıtılacaktır ve 1400 mm çaplı kollektörde taşınan arıtılan su Eğriöz Deresi’ne boşaltılacaktır. Proje kapsamında Atık Su Arıtma Tesisi 9100 m3/gün kapasiteli olarak tasarlanmıştır. Sorgun Atık Su Arıtma Tesisi aşağıdaki üniteleri içerecektir:

  • Fiziksel, kimyasal ve biyolojik su arıtma üniteleri
  • Çıkış suyundaki dezenfeksiyon işlemi için polielektrolik tank ve dozajlama sistemi
  • Çamur bertarafında standartlara uyulabilmesi için gerekli olan üniteler
  • Koku giderici ünite

 

Toplam Bütçe: 9,440,811 Avro (%85’i Avrupa Birliği, %6’sı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, %9’u Sorgun Belediyesi)